ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ್ ಆಗಲ್ಲ-ಮೋದಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ‘ರಾಜಕುಮಾರ’ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್

ಭವಿಷ್ಯ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ