ಮದುವೆ

Webdunia
ಹೆಣ್ಣು: ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ?

ಗಂಡು: ಸರಿ...

ಹೆಣ್ಣು: ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ?

ಗಂಡು: ಸರಿ...

ಹೆಣ್ಣು: ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ?

ಗಂಡು: ಸರಿ...

ಹೆಣ್ಣು: ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೀರಿ?

ಗಂಡು: ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ...

ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮರೆಮಾಚಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂದಿದ್ದೀರಾ? ಆಂಧ್ರ, ಪ.ಬಂಗಾಲ ಸಿಎಂಗೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಲೇವಡಿ

ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕು! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಗುಂಡ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ..!!!

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ