ದಸರಾ-ನವರಾತ್ರಿ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 'ದರ್ಬಾರ್'

ಶುಕ್ರವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2009